Varmt vand – om igen!

Jeg har dd. desværre konstateret at de nye cirkulationsventiler er blevet fejlinstalleret at VVS-installatøren. Ventilerne har været vendt mod strømningsretningen, hvorfor de ikke virker som tiltænkt. VVSinstallatøren har straks erkendt fejlen og har onsdag den 22 januar 2020 været forbi for at vende alle ventilerne i rigtigt. Rasmus S. Eriksen Formand for bestyrelsen English: I…