Web administrator for Ejerforening Wesselshaves betyrelse.

Highlight fra vedtægter og ordensregler 2020

Fra vedtægterne § 17:   17.1. Ejerne af stuelejlighederne har tidsubegrænset brugsret til haverne beliggende på fællesarealerne, der ligger i umiddelbar tilknytning til ejerlejlighederne, maksimalt inden for en afstand af 3 meter fra ydermur. 17.2. Den i haverne gennemførte beplantning skal respekteres og må ikke ændres, ligesom de af bestyrelsen, generalforsamlingen eller Københavns Kommune fastlagte…

Nye lamper på pergola

De nuværende lamper på pergolaen ved poolen er aldrende og udgåede. Bestyrelsen er derfor ved at finde en værdig afløser, som samtidigt er prismæssigt acceptabel. Det er dd. blevet monteret en prøvelampe på den sydlige pergola, som på billedet herunder. Lampen er udført i sortlakkert aluminium og forsynet med en 4,5W LED lyskilde. Lampen koster…

Varmt vand – om igen!

Jeg har dd. desværre konstateret at de nye cirkulationsventiler er blevet fejlinstalleret at VVS-installatøren. Ventilerne har været vendt mod strømningsretningen, hvorfor de ikke virker som tiltænkt. VVSinstallatøren har straks erkendt fejlen og har onsdag den 22 januar 2020 været forbi for at vende alle ventilerne i rigtigt. Rasmus S. Eriksen Formand for bestyrelsen English: I…

Cirkulation af varmt vand

26 Cirkulationsventiler til det varme brugsvand er nu skiftet i hele ejendommen. Ejere skulle nu opleve at det varme vand hurtigt løber til og at vandet er varmere. Temperaturen på cirkulationen er indstillet til 50 grader celsius. Det forventes at ejendommen, ud over den øgede komfort, kan spare en del vand på forbedringen.   English:…

Sauna OK

Saunaovnen er blevet skiftet af Viceværten og formanden i fællesskab. Der er indkøbt originale lavasten, som er tiltænkt for brug i saunaovnen. Prisen for saunapoletter et justeret til 20 kr. stk., hvilket er prisen på saunaovnens strømforbrug i én time. English: The sauna oven is back in operations. The new oven has been equipped with…