Web administrator for Ejerforening Wesselshaves betyrelse.

Nye ventilatorer i løbet af juni

Under det regelmæssig tilsyn er der fundet fremskredent slid på 5 ventilatorer, de som ventilerer lejlighederne i bebyggelsen. I forlængelse heraf har bestyrelsen truffet en beslutning om at udskifte samtlige 12 ventilatorer i foreningen til en nyere energibesparende type. Tilbagebetalingstiden vil være ca. 3 år, hvorefter foreningen vil spare minimum 70.000,- kr. årlig på elregningen.…