Bestyrelen har sammen med WAOO fibernet gennemført en interessetilkendegivelse vedr. en alternativ signalleverandør til TV og Internet i E/F Wessels Have.
Resultat af afstemning, som sluttede den 22 december, foreligger hermed:
15 Ejere tilkendegiver at bestyrelsen skal arbejde videre på en WAOO fiberløsning
20 Ejere tilkendegiver at bestyrelsen IKKE skal arbejde videre på en WAOO fiberløsning
 2 har ikke tilkendegivet noget men 1 har skrevet kommentar bag på slippen bla. om at spørgsmålet bør drøftes på en generalforsamling mm.
Resultatet vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde og eventuelt på en kommende generalforsamling.
På bestyrelsens vegne
Rasmus S. Eriksen