Den nye bestyrelse holdt første møde den 2. maj

På dagsorden var bl.a. vedligeholdelsesprojektet, som bestyrelsen håber at kunne gennemføre til en lavere pris end de kr. 300,- pr. fordelingstal som blev godkendt på generalforsamlingen. Specielt arbejdes med et alternativ omkring altankasserne. Der vil blive opkrævet et depositum på kr. 75,- pr. fordelingstal sammen med fællesudgifterne for juli og september måned 2006. Når bestyrelsen…