Nyheder og logbog

Udskiftning af røgventilation i opgangene

Alle opgange i E/F Wessels Have er udstyret med lovpligtig røgventilation. Systemet sikrer at brandvæsnet, i tilfælde af brand, kan sikre ventilation i opgangen, så røg og varme kan ventileres væk. Det nuværende system har desværre ikke været serviceret og har sandsynligvis ikke været funktionelt i en længere årrække. Opgangen opfylder således ikke gældende brandreglement…

Detaljer

Generalforsamling 2019 – Ofte stillede spørgsmål

I forbindelse med generalforsamling 2019, har bestyrelsen modtaget en række spørgsmål. For at give indblik grundlaget for bestyrelsesarbejdet og ejernes spørgsmål op til Generalforsamlingen, bringes spørgsmålene her i anonymiseret form: Spørgsmål 1: Hvem har egentlig arbejdsgiveransvaret over for viceværten i Wessels Have? Her tænker jeg både på ansættelsesforholdet, men også med hvem han referer til…

Detaljer

Highlight fra vedtægter og ordensregler 2020

Fra vedtægterne § 17:   17.1. Ejerne af stuelejlighederne har tidsubegrænset brugsret til haverne beliggende på fællesarealerne, der ligger i umiddelbar tilknytning til ejerlejlighederne, maksimalt inden for en afstand af 3 meter fra ydermur. 17.2. Den i haverne gennemførte beplantning skal respekteres og må ikke ændres, ligesom de af bestyrelsen, generalforsamlingen eller Københavns Kommune fastlagte…

Detaljer