Nyheder og logbog

Highlight fra vedtægter og ordensregler 2020

Fra vedtægterne § 17:   17.1. Ejerne af stuelejlighederne har tidsubegrænset brugsret til haverne beliggende på fællesarealerne, der ligger i umiddelbar tilknytning til ejerlejlighederne, maksimalt inden for en afstand af 3 meter fra ydermur. 17.2. Den i haverne gennemførte beplantning skal respekteres og må ikke ændres, ligesom de af bestyrelsen, generalforsamlingen eller Københavns Kommune fastlagte…

Detaljer

Varmt vand – om igen!

Jeg har dd. desværre konstateret at de nye cirkulationsventiler er blevet fejlinstalleret at VVS-installatøren. Ventilerne har været vendt mod strømningsretningen, hvorfor de ikke virker som tiltænkt. VVSinstallatøren har straks erkendt fejlen og har onsdag den 22 januar 2020 været forbi for at vende alle ventilerne i rigtigt. Rasmus S. Eriksen Formand for bestyrelsen English: I…

Detaljer

Sauna OK

Saunaovnen er blevet skiftet af Viceværten og formanden i fællesskab. Der er indkøbt originale lavasten, som er tiltænkt for brug i saunaovnen. Prisen for saunapoletter et justeret til 20 kr. stk., hvilket er prisen på saunaovnens strømforbrug i én time. English: The sauna oven is back in operations. The new oven has been equipped with…

Detaljer