Ændring i regler angående udlejning af festlokalerne

Bestyrelsen har på et møde den 28. feb. besluttet at ændre reglerne en smule omkring udlejning af festlokalerne. Viceværten vil sammen med bestyrelsen fremover administrere lokalerne og henvendelse omkring leje af lokalerne kan ske til viceværten i kontortiden. Efter en del klager skal det pointeres, at arrangementet skal begrænses til festlokalerne, og der skal tages hensyn til støjgener…