Klage over selskabslokalerne

Bestyrelsen har fra de nærliggende lejligheder modtaget klager om larm og højt musik, og det er ikke første gang det sker. Bestyrelsen skal på det kraftigste påpege, at man tager hensyn til de nærliggende lejligheder, og at der er ro efter kl. 24.00. Hvis man ikke overholder de gældende regler, vil bestyrelsen beslaglægge det indbetalte…

Ny Lejekontrakt til festlokalerne

Jævnfør nedenstående har bestyrelsen valgt at opdatere lejekontrakten omkring vores festlokalerne. Det er nu ikke længere nødvendigt at betale depositum og lejen hæves via fællesudgifterne. Det er kun ejere der kan leje lokalerne og de hæfter til gengæld overfor ejerforeningen for lejen og for evt. ødelagt inventar. Derudover er reglerne omkring rengøring og støj gjort…

Ændring i regler angående udlejning af festlokalerne

Bestyrelsen har på et møde den 28. feb. besluttet at ændre reglerne en smule omkring udlejning af festlokalerne. Viceværten vil sammen med bestyrelsen fremover administrere lokalerne og henvendelse omkring leje af lokalerne kan ske til viceværten i kontortiden. Efter en del klager skal det pointeres, at arrangementet skal begrænses til festlokalerne, og der skal tages hensyn til støjgener…