Ny Lejekontrakt til festlokalerne

Jævnfør nedenstående har bestyrelsen valgt at opdatere lejekontrakten omkring vores festlokalerne. Det er nu ikke længere nødvendigt at betale depositum og lejen hæves via fællesudgifterne. Det er kun ejere der kan leje lokalerne og de hæfter til gengæld overfor ejerforeningen for lejen og for evt. ødelagt inventar. Derudover er reglerne omkring rengøring og støj gjort…