Generalforsamling 2019 – Ofte stillede spørgsmål

I forbindelse med generalforsamling 2019, har bestyrelsen modtaget en række spørgsmål. For at give indblik grundlaget for bestyrelsesarbejdet og ejernes spørgsmål op til Generalforsamlingen, bringes spørgsmålene her i anonymiseret form: Spørgsmål 1: Hvem har egentlig arbejdsgiveransvaret over for viceværten i Wessels Have? Her tænker jeg både på ansættelsesforholdet, men også med hvem han referer til…

Highlight fra vedtægter og ordensregler 2020

Fra vedtægterne § 17:   17.1. Ejerne af stuelejlighederne har tidsubegrænset brugsret til haverne beliggende på fællesarealerne, der ligger i umiddelbar tilknytning til ejerlejlighederne, maksimalt inden for en afstand af 3 meter fra ydermur. 17.2. Den i haverne gennemførte beplantning skal respekteres og må ikke ændres, ligesom de af bestyrelsen, generalforsamlingen eller Københavns Kommune fastlagte…

Bogbytte i vaskeriet

Efter forslag fra ejer Lisser Rye Ejersbo, er der dags dato opsat et par bogkasser i vaskeriet. Tanken er at give ejere i Wessels Have mulighed for at bytte bøger med hinanden. Man er således velkommen til at tage, efterlede eller bytte bøger. Når reolen er fuld, vil bestyrelsen træffe foranstaltninger for at få sorteret i bøgerne,…

Hjælp med at lette arbejdet, få post fra ejerforeningen pr. mail

Spare arbejde og ressourcer Det vil lette bestyrelsens arbejde og spare ressourcer, hvis du melder dig til at modtage post fra ejerforeningen pr. mail. Du skal blot sende en mail til: Pernille Olsen På forhånd tak Bestyrelsen

Husorden – Rules of Conduct

Det skal være et rart sted at bo Det er vores fælles ønske at Ejerforeningen Wessels Have er et rart sted at bo, hvor vi tager hensyn til hinanden. Husordenen gælder for medlemmerne af Ejerforeningen Wessels Have i medlemmernes husstand samt de personer, som medlemmerne giver adgang til ejendommen (herunder gæster, håndværkere mv.). Husorden-DA.-rev1 Rules of Conduct-EN.-rev1

Klage over selskabslokalerne

Bestyrelsen har fra de nærliggende lejligheder modtaget klager om larm og højt musik, og det er ikke første gang det sker. Bestyrelsen skal på det kraftigste påpege, at man tager hensyn til de nærliggende lejligheder, og at der er ro efter kl. 24.00. Hvis man ikke overholder de gældende regler, vil bestyrelsen beslaglægge det indbetalte…

Ubudne gæster

Wessels Have oplevede noget som er meget sjældent hos os, nemlig ubudne gæster som fra havesiden skaffede sig adgang til 3 stuelejligheder. Om de skaffede sig adgang til haven gennem porten i Vennemindevej, hvor der blev holdt fest eller gennem vores hoveddøre vides ikke. Mht. festen er administrator og vores advokat ved at se på…

Badning om natten

Over sommeren har vi været ramt af individer, der bader om natten og derved holder dele af beboerne vågne. Flere af jer har henvendt jer til bestyrelsens medlemmer om dette emne. Vi har kunne konstatere at de ubudne gæster er kommet fra 3 sider. Helt udefra, fra gårdlauget og fra WH’s egne beboere, hvilket kan…