Highlight fra vedtægter og ordensregler 2020

Fra vedtægterne § 17:   17.1. Ejerne af stuelejlighederne har tidsubegrænset brugsret til haverne beliggende på fællesarealerne, der ligger i umiddelbar tilknytning til ejerlejlighederne, maksimalt inden for en afstand af 3 meter fra ydermur. 17.2. Den i haverne gennemførte beplantning skal respekteres og må ikke ændres, ligesom de af bestyrelsen, generalforsamlingen eller Københavns Kommune fastlagte…

Orientering om ansatte / info regarding building staff

Vicevært Filip stopper ultimo november 2019. Stillingen er opslået på wesselshave.dk/job og Jobindex.dk Medhjælper Peter har desværre opsagt sin stilling ultimo september. Der vil snarest blive opslået en stilling til en ny havemand/medhjælper.   Our caretaker Fillip will be leaving us end November. The position for caretaker is open and posted on wesselshave.dk/job and Jobindex.dk…

Bogbytte i vaskeriet

Efter forslag fra ejer Lisser Rye Ejersbo, er der dags dato opsat et par bogkasser i vaskeriet. Tanken er at give ejere i Wessels Have mulighed for at bytte bøger med hinanden. Man er således velkommen til at tage, efterlede eller bytte bøger. Når reolen er fuld, vil bestyrelsen træffe foranstaltninger for at få sorteret i bøgerne,…

Husorden – Rules of Conduct

Det skal være et rart sted at bo Det er vores fælles ønske at Ejerforeningen Wessels Have er et rart sted at bo, hvor vi tager hensyn til hinanden. Husordenen gælder for medlemmerne af Ejerforeningen Wessels Have i medlemmernes husstand samt de personer, som medlemmerne giver adgang til ejendommen (herunder gæster, håndværkere mv.). Husorden-DA.-rev1 Rules of Conduct-EN.-rev1

Klage over selskabslokalerne

Bestyrelsen har fra de nærliggende lejligheder modtaget klager om larm og højt musik, og det er ikke første gang det sker. Bestyrelsen skal på det kraftigste påpege, at man tager hensyn til de nærliggende lejligheder, og at der er ro efter kl. 24.00. Hvis man ikke overholder de gældende regler, vil bestyrelsen beslaglægge det indbetalte…

Ubudne gæster

Wessels Have oplevede noget som er meget sjældent hos os, nemlig ubudne gæster som fra havesiden skaffede sig adgang til 3 stuelejligheder. Om de skaffede sig adgang til haven gennem porten i Vennemindevej, hvor der blev holdt fest eller gennem vores hoveddøre vides ikke. Mht. festen er administrator og vores advokat ved at se på…

Badning om natten

Over sommeren har vi været ramt af individer, der bader om natten og derved holder dele af beboerne vågne. Flere af jer har henvendt jer til bestyrelsens medlemmer om dette emne. Vi har kunne konstatere at de ubudne gæster er kommet fra 3 sider. Helt udefra, fra gårdlauget og fra WH’s egne beboere, hvilket kan…

Ny Lejekontrakt til festlokalerne

Jævnfør nedenstående har bestyrelsen valgt at opdatere lejekontrakten omkring vores festlokalerne. Det er nu ikke længere nødvendigt at betale depositum og lejen hæves via fællesudgifterne. Det er kun ejere der kan leje lokalerne og de hæfter til gengæld overfor ejerforeningen for lejen og for evt. ødelagt inventar. Derudover er reglerne omkring rengøring og støj gjort…