Klage over selskabslokalerne

Bestyrelsen har fra de nærliggende lejligheder modtaget klager om larm og højt musik, og det er ikke første gang det sker. Bestyrelsen skal på det kraftigste påpege, at man tager hensyn til de nærliggende lejligheder, og at der er ro efter kl. 24.00. Hvis man ikke overholder de gældende regler, vil bestyrelsen beslaglægge det indbetalte…