Dom i sagen mod HP Parkering ApS

Efter retsmødet i Københavns byret den 28. september 2017, er der afsagt dom i sagen den 26. oktober 2017. I store træk giver dommen HP Parkering ApS medhold i deres påstand om at E/F Wessels Have er ansvarlig for og forpligtet til at vedligeholde den udvendige del af garagebygningen. Selve udskriften af dombogen kan læses her…