Referat af bestyrelsesmøde den 22.02.2022

Følgende dagsorden godkendes: Valg af mødeleder og referent, godkendelse af sidste referat 1. Haven 2. Fast stab 3. Større vedligeholdelsesprojekter 4. Affald og renhold 5. Kommunikation 6. Beplantning / cykelparkering Kildevældsgade / cykelkælderen 7. Opfølgning på løbende projekter 8. Eventuelt Læs referatet her (pdf). MvhWH Kommunikation Karl-Heinz Pogner Helsingborggade 7, 2. TH DK 2100 København…

Installation af fibernet i E/F Wessels Have

Bestyrelsen har indgået en aftale med OneFiber om installation af fibernet i foreningen. Som aftalt på generalforsamlingen, er aftalen udgiftsneutral for foreningen. Installationen vil blive påbegyndt i uge 16 og vil være færdig før sommerferien. OneFiber vil løbende holde ejere orienteret og bede om adgang til de enkelte lejligheder for installation af fiberbox. Er der…

Nye ventilatorer i løbet af juni

Under det regelmæssig tilsyn er der fundet fremskredent slid på 5 ventilatorer, de som ventilerer lejlighederne i bebyggelsen. I forlængelse heraf har bestyrelsen truffet en beslutning om at udskifte samtlige 12 ventilatorer i foreningen til en nyere energibesparende type. Tilbagebetalingstiden vil være ca. 3 år, hvorefter foreningen vil spare minimum 70.000,- kr. årlig på elregningen.…

Udskiftning af røgventilation i opgangene

Alle opgange i E/F Wessels Have er udstyret med lovpligtig røgventilation. Systemet sikrer at brandvæsnet, i tilfælde af brand, kan sikre ventilation i opgangen, så røg og varme kan ventileres væk. Det nuværende system har desværre ikke været serviceret og har sandsynligvis ikke været funktionelt i en længere årrække. Opgangen opfylder således ikke gældende brandreglement…

Nye lamper på pergola

De nuværende lamper på pergolaen ved poolen er aldrende og udgåede. Bestyrelsen er derfor ved at finde en værdig afløser, som samtidigt er prismæssigt acceptabel. Det er dd. blevet monteret en prøvelampe på den sydlige pergola, som på billedet herunder. Lampen er udført i sortlakkert aluminium og forsynet med en 4,5W LED lyskilde. Lampen koster…

Cirkulation af varmt vand

26 Cirkulationsventiler til det varme brugsvand er nu skiftet i hele ejendommen. Ejere skulle nu opleve at det varme vand hurtigt løber til og at vandet er varmere. Temperaturen på cirkulationen er indstillet til 50 grader celsius. Det forventes at ejendommen, ud over den øgede komfort, kan spare en del vand på forbedringen.   English:…

Havenyt December 2019

Som det sikkert er bemærket, er vi færdige med at klippe hækkene i haven. I den forbindelse har vi måtte fjerne mange af de selvsåede planter og træer, som har ødelagt flere af hækkene. De er nu klippet, så den oprindelige taks kan overleve. Desværre er nogle hække blevet meget åbne af denne lugning. Vi…