Betonundersøgelse august 2015

Øllgaard ingeniører har udført en betonundersøgelse samt belastningsberegninger for altandæk og søjler. De har gjort dette, da det ikke var muligt at få de oprindelige beregninger fra starten af byggeriet (Søren Houman gjorde faktisk et helhjertet forsøg). Disse beregninger er temmelig teknisk materiale, men bestyrelsen har fuld tillid til Leif Macheel’s konklusioner, således som de…

Tilstandsrapport 2014

Normalt laves der ikke tilstandsrapporter på ejerlejligheder. Det skyldes, at det i praksis ville indebære, at man skulle lave en tilstandsrapport for hele ejendommen (inkl. alle ejerlejlighederne i ejendommen). Og det ville blive alt for dyrt. Derfor vælger de fleste sælgere af en ejerlejlighed at undlade at lave tilstandsrapport. Dermed kan der heller ikke gives…

Tætningslister

På generalforsamlingen sidste år blev det besluttet at anvende midler fra grundfonden bl.a. til indkøb af tætningslister til alle dør- og vinduespartier i ejendommen. Bestyrelsen er af den opfattelse at tætningslister ikke er omfattet af den udvendige vedligeholdelse, men anså det for hensigtsmæssigt, at ejerforeningen påtog sig at finde frem til og sørge for anskaffelse…

Indbrud

Helsingborggade nr. 3 har natten til søndag været udsat for indbrud. Yderdøren og døren mellem opgangen og kælderrummet er brudt op og låsene er ødelagt. Derudover er 3 kælderrum brudt op. Bent vil mandag underrette politiet og tilkalde låsesmeden og undersøge hvad der kan gøres for at styrke vores yderdøre.