Møde i Østre Landsret

Der var møde i Østre Landsret den. 18. og 19. marts 2019, i sagen mellem E/F Wessels Have og HP Parkering ApS. Tvisten omhandler vedligeholdelsesforpligtelsen på den udvendige del af garagebygningen, hvorpå pool-området ligger placeret. I forbindelse med sagen var flere tidligere og nuværende ejere og tidligere ansatte i E/F Wessels Have indkaldt som vidner.…

Betonskader

Kære ejere Hvis I har konstateret småskader på altan-betonen, som illustreret ved disse billeder, vil vi anmode jer om at rapportere disse til bestyrelsen. Bestyrelsen vil så samle en 8-10 skader og foranledige at disse repareres: Med Venlig hilsen Bestyrelsen  

Tætningslister

På generalforsamlingen sidste år blev det besluttet at anvende midler fra grundfonden bl.a. til indkøb af tætningslister til alle dør- og vinduespartier i ejendommen. Bestyrelsen er af den opfattelse at tætningslister ikke er omfattet af den udvendige vedligeholdelse, men anså det for hensigtsmæssigt, at ejerforeningen påtog sig at finde frem til og sørge for anskaffelse…