Møde i Østre Landsret

Der var møde i Østre Landsret den. 18. og 19. marts 2019, i sagen mellem E/F Wessels Have og HP Parkering ApS. Tvisten omhandler vedligeholdelsesforpligtelsen på den udvendige del af garagebygningen, hvorpå pool-området ligger placeret. I forbindelse med sagen var flere tidligere og nuværende ejere og tidligere ansatte i E/F Wessels Have indkaldt som vidner.…

Tætningslister

På generalforsamlingen sidste år blev det besluttet at anvende midler fra grundfonden bl.a. til indkøb af tætningslister til alle dør- og vinduespartier i ejendommen. Bestyrelsen er af den opfattelse at tætningslister ikke er omfattet af den udvendige vedligeholdelse, men anså det for hensigtsmæssigt, at ejerforeningen påtog sig at finde frem til og sørge for anskaffelse…

Entreprisekontrakten underskrevet

Nu er entreprisekontrakten underskrevet til 3. sals skydedørsprojektet. Fordelingsnøgletalsbeløbene, som fremgik af forslag 1 til den ekstraordinære generalforsamling, vil blive opkrævet pr. 1. juli 2013. Ønskes opkrævningen opdelt over flere gange skal man henvende sig snarest til administrator, som oplyste denne mulighed ved den ekstraordinære generalforsamling. Vi vender tilbage primo juli om konkret montagetidspunktet. 3.…