Opdatering: Vicevært sygemeldt

Henrik Rasmussen er desværre stadigvæk sygemeldt med en lidt mere alvorlig lidelse. Der er viceværtsafløser til stede mandag, onsdag og fredag i tidsrummet mellem kl. 7 og 14. Herudover bistår bestyrelsesmedlemmer i fornødent omfang med at sikre foreningens daglige drift. På bestyrelsens vegne Rasmus S. Eriksen

Vicevært sygemeldt

Henrik Rasmussen er desværre blevet syg har har måttet indgive en sygemelding. Der er afløser på som vil være til stede fra kl. 6:00 til 12:00 mandag, onsdag og fredag i uge 23. Ejendommens telefon passes af undertegnede, som også er på tilkald. På bestyrelsens vegne Rasmus S. Eriksen

Møde i Østre Landsret

Der var møde i Østre Landsret den. 18. og 19. marts 2019, i sagen mellem E/F Wessels Have og HP Parkering ApS. Tvisten omhandler vedligeholdelsesforpligtelsen på den udvendige del af garagebygningen, hvorpå pool-området ligger placeret. I forbindelse med sagen var flere tidligere og nuværende ejere og tidligere ansatte i E/F Wessels Have indkaldt som vidner.…

Betonskader

Kære ejere Hvis I har konstateret småskader på altan-betonen, som illustreret ved disse billeder, vil vi anmode jer om at rapportere disse til bestyrelsen. Bestyrelsen vil så samle en 8-10 skader og foranledige at disse repareres: Med Venlig hilsen Bestyrelsen