Opdatering: Vicevært sygemeldt

Henrik Rasmussen er desværre stadigvæk sygemeldt med en lidt mere alvorlig lidelse. Der er viceværtsafløser til stede mandag, onsdag og fredag i tidsrummet mellem kl. 7 og 14. Herudover bistår bestyrelsesmedlemmer i fornødent omfang med at sikre foreningens daglige drift. På bestyrelsens vegne Rasmus S. Eriksen

Vicevært sygemeldt

Henrik Rasmussen er desværre blevet syg har har måttet indgive en sygemelding. Der er afløser på som vil være til stede fra kl. 6:00 til 12:00 mandag, onsdag og fredag i uge 23. Ejendommens telefon passes af undertegnede, som også er på tilkald. På bestyrelsens vegne Rasmus S. Eriksen

Ny cirkulationspumpe monteret

Der er monteret en ny cirkulationspumpe på det varme brugsvand. Dette fordi den tidligere pumpe var forsynet med en tørløbsalarm som ofte bevirkede at pumpen stoppede utilsigtet. I den nye version af pumpen er tørløbslarmen slået fra. Pumpen er skiftet efter anbefaling for teknisk service hos Gundfos. Udgiften til udskiftningen af pumpen har været ca.…

Elektrisk sækkevogn til udlån

Ejerforeningen har indkøbt en elektrisk sækkevogn der kan kravle på trappe. Så skal du flytte, have skiftet en opvaskemaskine eller lign., så kan du låne denne smarte sækkevogn hos viceværten. Sækkevognen kan løfte op til 140 kg gods, både op og ned af trapper. På bestyrelsens vegne Rasmus S. Eriksen