Ny cirkulationspumpe monteret

Der er monteret en ny cirkulationspumpe på det varme brugsvand. Dette fordi den tidligere pumpe var forsynet med en tørløbsalarm som ofte bevirkede at pumpen stoppede utilsigtet. I den nye version af pumpen er tørløbslarmen slået fra. Pumpen er skiftet efter anbefaling for teknisk service hos Gundfos. Udgiften til udskiftningen af pumpen har været ca.…