Akustikregulering i festlokalet

Flere ejere har bemærket at der har været dårlig akustik i foreningens festlokale i kælderen. Specielt ved større selskaber, har det til tider været trættende, at den dårlige akustik har gjort at lydniveauet var meget højt og oplevedes støjende. Vores nye ejendomsfunktionær Filip Berger og Lars Østergaard har forestået montage af et antal akustikplader på…

Advokatens vurdering af rettens dom i sagen mod HP Parkering ApS

I forlængelse af den afsagte dom i sagen mod HP Parkering ApS, har der været afholdt et møde med foreningens advokat. Mødet fand sted. den. 2 November 2017 og deltagerne var, foruden advokat Anne Mie også Lars Zwicky-Hauschild og Rasmus S. Eriksen. Advokaten gennemgik indholdet af vurderingsskriftet. Interesserede ejere kan henvende sig til formanden pr. email for…

Krav om TV-pakke ophævet

Bestyrelsen har indgået en aftale med Yousee om at ophæve kravt om en aktiv tv-pakke for at kunne få leveret en internet forbindelse over antennestikket (coax). Det bliver således fremover muligt at vælge mellem samtlige udbydere på markedet der leverer internet over enten telefonledningen eller antennekablet, uden krav om samtidigt at have grundpakken fra Yousee.…

Varsling af lukning af svømmebassin januar til april 2017

Grundet gennemgang at de tekniske installationer omkring foreningens to svømmebade, lukkes også den store pool i månederne januar, februar og marts. I perioden vil poolen blive tømt for vand og afspærret. Der skal b.la. ske genopfyldning af filtre, udbedring af diverse utætheder på anlæget samt en grunding teknisk gennemgang. Spørgsmål kan rettes til foreninges vicevært…