TV-inspektions af kloaknettet gennemført

I forlængelse af udfordringerne med rotter, blev der tirsdag der den 23. maj gennemført en grundig TV-inspektion af kloaksystemet i Wessels Have. Konklusionen på undersøgen er, at kloaksystemet er i meget fin form, og der blev ikke fundet huller eller andre defekter, som ville kunne skabe adgang for skadedyr. Beboere i Wessels Have opfordres dog til at…