TV-inspektions af kloaknettet gennemført

I forlængelse af udfordringerne med rotter, blev der tirsdag der den 23. maj gennemført en grundig TV-inspektion af kloaksystemet i Wessels Have. Konklusionen på undersøgen er, at kloaksystemet er i meget fin form, og der blev ikke fundet huller eller andre defekter, som ville kunne skabe adgang for skadedyr. Beboere i Wessels Have opfordres dog til at…

Lån af bordtennislokalet

På beboermødet den 9 maj 2017 var der et ønske om at kunne reservere bordtennislokalet på faste dage til f.eks fælles aktiviteter. Der er nu opsat en kalender ved døren til  bordtennislokalet hvor man kan reservere lokalet ved at skrive navn, telefonnummer samt tidsrum på den ønskede dag. Det er stadigvæk sådan at beboer der lejer festlokalet dermed også…