Notat – Vandmåler

WH har udført en rentabilitets beregning og sent dokumentationen til kommunen. Det kan iht. rapporten ikke betale sig at installere individuelle vandmålere i ejendommen idet tilbagebetalingstiden er flere gange større end besparelsen. Konklusion Ejerforening Wessels Have er derfor fritaget for at installere individuelle vandmålere. Notat-vandmåler