Ny cirkulationspumpe monteret

Der er monteret en ny cirkulationspumpe på det varme brugsvand. Dette fordi den tidligere pumpe var forsynet med en tørløbsalarm som ofte bevirkede at pumpen stoppede utilsigtet. I den nye version af pumpen er tørløbslarmen slået fra. Pumpen er skiftet efter anbefaling for teknisk service hos Gundfos. Udgiften til udskiftningen af pumpen har været ca.…

TV-inspektions af kloaknettet gennemført

I forlængelse af udfordringerne med rotter, blev der tirsdag der den 23. maj gennemført en grundig TV-inspektion af kloaksystemet i Wessels Have. Konklusionen på undersøgen er, at kloaksystemet er i meget fin form, og der blev ikke fundet huller eller andre defekter, som ville kunne skabe adgang for skadedyr. Beboere i Wessels Have opfordres dog til at…

Notat – Vandmåler

WH har udført en rentabilitets beregning og sent dokumentationen til kommunen. Det kan iht. rapporten ikke betale sig at installere individuelle vandmålere i ejendommen idet tilbagebetalingstiden er flere gange større end besparelsen. Konklusion Ejerforening Wessels Have er derfor fritaget for at installere individuelle vandmålere. Notat-vandmåler    

Brev fra YouSee om programpakkevalg

Bestyrelsen har henvendt sig til YouSee og kan meddele, at man ikke skal betale gebyr på kr. 295 for opgradering, men kun ved overgang til en mindre pakke. Hvis man ikke har svaret inden fristens udløb 25. juli bliver man automatisk sat på grundpakken. Ønsker man en større pakke kontakter man bare YouSee på det…