Vores affald har fået ny placeringer

I skralderummet er der et aflåst miljøskab til farligt affald, – kontakt vores vicevært. I skralderummet er der separate beholdere til pap, elektronik, hård plast og metal (husk rengøring af plastik og dåser). Medicinrester skal på apoteket og IKKE i skralderummet! Storskrald må IKKE placeres i kælderen eller skralderummet! På plateauet ved opgang Helsingborggade 13 er der beholdere til…

Bortskaffelse af aviser og blade

Viceværten har bedt bestyrelsen henstille til at aviser og blade ikke bortskaffes sammen med affaldet, men at de opstillede aviscontainere anvendes. De mange aviser skaber et pladsproblem og det vil påføre ejerforeningen omkostninger, hvis vi ikke bliver bedre til dette. Forventet afslutning: on-going