Vores affald har fået ny placeringer

I skralderummet er der et aflåst miljøskab til farligt affald, – kontakt vores vicevært. I skralderummet er der separate beholdere til pap, elektronik, hård plast og metal (husk rengøring af plastik og dåser). Medicinrester skal på apoteket og IKKE i skralderummet! Storskrald må IKKE placeres i kælderen eller skralderummet! På plateauet ved opgang Helsingborggade 13 er der beholdere til…