Highlight fra vedtægter og ordensregler 2020

Fra vedtægterne § 17:   17.1. Ejerne af stuelejlighederne har tidsubegrænset brugsret til haverne beliggende på fællesarealerne, der ligger i umiddelbar tilknytning til ejerlejlighederne, maksimalt inden for en afstand af 3 meter fra ydermur. 17.2. Den i haverne gennemførte beplantning skal respekteres og må ikke ændres, ligesom de af bestyrelsen, generalforsamlingen eller Københavns Kommune fastlagte…

Generalforsamling i Gårdlauget Wessels Minde

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Gårdlauget Wessels Minde til afholdelse: Tirsdag den 20. juni 2017 kl. 16.30 Generalforsamlingen finder sted hos KEA, Landskronagade 70, i kantinen. Dagsorden vil være følgende jf. vedtægternes § 6: Valg af dirigent og referent. Formandens beretning for det forløbne år. Kort omvisning og orientering i haven ved Per Pedersen…

Grene i haven

Der er indkøbt en flismaskine til vores grene i haven.. Fremover vil alle vores grene blive lavet om til fils og lagt ud i haven. Flis har nogle gode egenskaber til jorddække i haven, og vi slipper også for at luge ukrudt samt for at køre grenene til genbrugspladsen. Bestyrelsen

Efterårsblade

Ny procedure for efterårsblade: Bestyrelsen i Wessels Have har besluttet at efterårsbladene fremover skal blive liggende til de sidste blade er faldet af træerne. Herefter slås græsset igen, hvorved bladene bliver findelt og kommer ned i græsplænen. Det skulle være en god måde at skabe et godt økologisk kredsløb på og formindske arbejdet med at…

Haven – havearkitekt Charlotte Skibssted

WH har i sensommeren haft besøg af havearkitekt Charlotte Skibssted, som i sin tid har anlagt vores have, da bestyrelsen ønskede nærmere retningslinjer og sagkyndig rådgivning. Det viste sig desværre, at det ikke var så enkelt endda, da vores have trænger stærkt til beskæring, udtynding og foryngelse. CS’s umiddelbare vurdering var, at hvis den ikke…

Klage over fældet trae

Der har været en del klager over at der fældes træer uden at der plantes et nyt. Træerne er med til at give WH det særpræg med masser af fugle og mange kroge i haven, derfor er det besluttet, – og på baggrund af et notat som er ført til protokol på en tidligere generalforsamling -, at…

Badning om natten

Over sommeren har vi været ramt af individer, der bader om natten og derved holder dele af beboerne vågne. Flere af jer har henvendt jer til bestyrelsens medlemmer om dette emne. Vi har kunne konstatere at de ubudne gæster er kommet fra 3 sider. Helt udefra, fra gårdlauget og fra WH’s egne beboere, hvilket kan…