Udvikling af Erhvervsejendom Landskronagade 64-70

Bestyrelsen er blevet kontaktet af Gefion gruppen der agter at opkøbe ejendommen beliggende Landskronagade 64-70 (Nr.1912 UK) med henblik på etablering af en ny ejeforening. Specifikt ønsker Gefion gruppen at ejendommen Nr.1912 UK, når denne er konverteret til beboelse og der er etableret lejligheder i bygningen, kan indlemmes i G/L Wessels Minde på lige fod med de…

Generalforsamling i Gårdlauget Wessels Minde

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Gårdlauget Wessels Minde til afholdelse: Tirsdag den 20. juni 2017 kl. 16.30 Generalforsamlingen finder sted hos KEA, Landskronagade 70, i kantinen. Dagsorden vil være følgende jf. vedtægternes § 6: Valg af dirigent og referent. Formandens beretning for det forløbne år. Kort omvisning og orientering i haven ved Per Pedersen…

Referat af høring d. 3/9-14 for ejerne omkring havens fremtidige vedligeholdelse

Der var mødt i alt 24 repræsentanter (incl. 5 fra bestyrelsen) op til høringen Bestyrelsen havde udsendt en indkaldelse (dateret august 2014), hvor der punktvis blev redegjort for bestyrelsens/Wessels Minde´s holdninger til de enkelte emner. (se nedenfor) Formanden for bestyrelsen, Merete, gav en indledende information om Wessels Minde (gårdlauget) og fordeling af udgifter til haven…