Orientering om ansatte / info regarding building staff

Vicevært Filip stopper ultimo november 2019. Stillingen er opslået på wesselshave.dk/job og Jobindex.dk Medhjælper Peter har desværre opsagt sin stilling ultimo september. Der vil snarest blive opslået en stilling til en ny havemand/medhjælper.   Our caretaker Fillip will be leaving us end November. The position for caretaker is open and posted on wesselshave.dk/job and Jobindex.dk…

Generalforsamling i Gårdlauget Wessels Minde

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Gårdlauget Wessels Minde til afholdelse: Tirsdag den 20. juni 2017 kl. 16.30 Generalforsamlingen finder sted hos KEA, Landskronagade 70, i kantinen. Dagsorden vil være følgende jf. vedtægternes § 6: Valg af dirigent og referent. Formandens beretning for det forløbne år. Kort omvisning og orientering i haven ved Per Pedersen…

Referat af høring d. 3/9-14 for ejerne omkring havens fremtidige vedligeholdelse

Der var mødt i alt 24 repræsentanter (incl. 5 fra bestyrelsen) op til høringen Bestyrelsen havde udsendt en indkaldelse (dateret august 2014), hvor der punktvis blev redegjort for bestyrelsens/Wessels Minde´s holdninger til de enkelte emner. (se nedenfor) Formanden for bestyrelsen, Merete, gav en indledende information om Wessels Minde (gårdlauget) og fordeling af udgifter til haven…