Bestyrelsen

Wessels Haves bestyrelse og sammensætning

Wesselshaves bestyrelse, som den er sammensat p.t. I forbindelse med den årlige generalforsamling opfordrer bestyrelsen altid interesserede ejere til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem
Helsingborggade 11, 3. tv.
2100 København Ø.

E-mail: soren_steenholdt@msn.com

Formand
Helsingborggade 1, 3.th.
2100 København Ø
Mobil: 23621522
e-mail: rasmus@solmer.dk

Bestyrelsesmedlem
Kildevældsgade 81, 3. th.
2100 København Ø
e-mail: spangenberg1@privat.dk

Bestyrelsesmedlem
Helsingborggade 9, 2. th.
2100 København Ø
e-mail: lre@edu.au.dk

Bestyrelsesmedlem
Helsingborggade 7, 2. th.
2100 København Ø.
e-mail: karl_heinz_valby@yahoo.dk

Referater af seneste bestyrelsesmøder