Bestyrelsen

Wessels Haves bestyrelse og sammensætning

Wesselshaves bestyrelse, som den er sammensat p.t. I forbindelse med den årlige generalforsamling opfordrer bestyrelsen altid interesserede ejere til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Referater af seneste bestyrelsesmøder