Bestyrelsen

Wessels Haves bestyrelse og sammensætning

Wesselshaves bestyrelse, som den er sammensat p.t. I forbindelse med den årlige generalforsamling opfordrer bestyrelsen altid interesserede ejere til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
Helsingborggade 11, 3. tv.
2100 København Ø.
E-mail:

Bestyrelsesmedlem
Helsingborggade 7, 2. th.
2100 København Ø.
e-mail: 

Referater af seneste bestyrelsesmøder