Nye ventilatorer i løbet af juni

Under det regelmæssig tilsyn er der fundet fremskredent slid på 5 ventilatorer, de som ventilerer lejlighederne i bebyggelsen. I forlængelse heraf har bestyrelsen truffet en beslutning om at udskifte samtlige 12 ventilatorer i foreningen til en nyere energibesparende type. Tilbagebetalingstiden vil være ca. 3 år, hvorefter foreningen vil spare minimum 70.000,- kr. årlig på elregningen.…

Detaljer

Virtuelt dialogmøde via Zoom

E/F Wessels Haves bestyrelse inviterer til virtuelt dialogmøde med fokus på information, dialog og afklaring af spørgsmål. CV19 situationen har besværliggjort fysiske møder, hvorfor der tages initiativ til at mødes online. Mødet finder sted torsdag den 22. april 2021 kl. 20:00 – 21:00. Mødet vil foregå via ZOOM-platformen, deltagere opfordres til at anvende både lyd…

Detaljer

Udskiftning af røgventilation i opgangene

Alle opgange i E/F Wessels Have er udstyret med lovpligtig røgventilation. Systemet sikrer at brandvæsnet, i tilfælde af brand, kan sikre ventilation i opgangen, så røg og varme kan ventileres væk. Det nuværende system har desværre ikke været serviceret og har sandsynligvis ikke været funktionelt i en længere årrække. Opgangen opfylder således ikke gældende brandreglement…

Detaljer